Let's hope for a wet summer: "Risk of water scarcity becomes unacceptably high"

Nederlands hieronder

Hydrologist Patrick Willems and the Belgian Royal Meteorological Instituition KMI both stated that drought is becoming a serious problem in Belgium. For several weeks now, temperatures have been rising above 20°C, combined with hardly any precipitation. Water scarcity is no longer far removed from our. daily lives Last summer, water scarcity was already a real problem: farmers were banned from pumping water, police checked water basins. Again, we seem to be heading for such scenarios. The water consumption would be even higher this summer, as many trips abroad have been cancelled do tue COVID-19 measures. Patrick Willems suggests that we invest in this problem and that water plans are made.

The drought in Flanders is not exceptional. Last winter, gigantic forest fires, which caused an area three times the size of Belgium to go up in flames, already wrecked havoc on Australia. Drought and water scarcity is a structural problem, which has its origins in climate change. We must act now. Leave those fossils fueled. Tackle the polluting industries. Stop the deforestation and squeezing out the Amazon rainforest.


Hydroloog Patrick Willems en het KMI lieten onlangs allebei weten dat de droogte problematisch wordt. Al enkele weken stijgt het kwik boven de 20°C dat gecombineerd met amper neerslag. Waterschaarste is niet langer een ver van mijn bed show. Vorige zomer was waterschaarste al een reëel probleem: er kwam een oppompverbod voor landbouwers, politie controleerde de waterbekkens. Opnieuw lijken we af te steven op zulke scenario’s. Het waterverbruik zou deze zomer namelijk nog hoger liggen, aangezien vele vakanties in het water vallen. Patrick Willems stelt voor dat we investeren in de problematiek en er plannen komen.

De droogte in Vlaanderen is dan ook geen uitzondering. Zo waren er de gigantische bosbranden in Australië, waardoor een gebied driemaal zo groot als België in vlammen opging. Droogte en waterschaarste is een structureel probleem, dat zijn oorsprong vindt in de klimaatverandering. We moeten nu handelen. Laat die fossielen brandstoffen in de grond. Pak de vervuilende industrieën aan. Stop de ontbossing en uitpersing van het amazonewoud.

drought-map

· wheather